Det aktuelle økonomiske klima repræsenterer store udfordringer for dagens virksomheder.

Mange er under et stadigt stigende pres for at fastholde kundeloyalitet og styrke relationer til leverandører, alt imedens omkostningerne skal fastholdes eller beskæres. Processer skal strømlines og effektiviteten skal forbedres. Behovet for hastighed, akkuratesse og stabilitet i kommunikationsprocessen forøger presset.

For at forblive konkurrencedygtig og kunne udvise overskud, ser virksomheder på digitalisering og IT-investeringer - arbejdsgange samt kunde- og forretningssystemer med det formål at hjælpe og identificere udfordringerne og forbedre forretningen generelt.

Rutinerne opbygger store mængder information i form af dokumenter. De bliver ofte overset selv om de er nøglen til virksomhedens ydelse samt evne til at udvise overskud og kundeloyalitet. Information giver en kortlægning over samspil med kunder og leverandører, dikterer forretningsgange og kan afgøre forskellen mellem succes og fiasko.

Flere virksomheder er sjældent opmærksomme på, at information kan have væsentlig indflydelse på det overordnede resultat.

dca50f78bc