... tilbage i 1987

Mange virksomheder anskaffer en masse maskiner uden egentlig at have gjort sig klar hvem der skal anvende dem og om de pågældende er uddannet til at udnytte de muligheder der stilles til rådighed. Det forhold har knapt øndret sig gennem de seneste mange år.

Med en merkantil baggrund efterfulgt af godt tretten år med IT besluttede Bent Okholm i 1987, at etablere virksomheden IMPLEMENT. Begrebet blev registreret i de offentlige registre, men ikke mange forstod på den tid begrebet. Virksomheden specialiserede sig i, at undervise, yde sparring- og viden assistance omkring IT og automatisering.

Baggrunden for valget af- og registreringen af netop navnet IMPLEMENT, var det faktum at Bent Okholm gennem tiden havde set mange kasser blive leveret. Men der var som oftest ringe fokus på- og tanke for, hvordan systemerne skulle tages i brug og anvendes. Ligeledes er der relativt sjældent penge til at uddanne de medarbejdere, som skal udnytte de ny muligheder.

Det er blevet til mange interessante opgaver gennem 30 år

I samarbejde med mange forskellige virksomheder er det blevet til mange interessante opgaver gennem årene. Det ville føre for vidt at nævne dem her, men mange erfaringer og sjove historier er det blevet til. Noget som andre virksomheder nu nyder godt af.

Blandt vore kunder findes et bredt udsnit af danske og internationale virksomheder indenfor produktion, service, transport, medico og mange andre. 

Medarbejdernes viden har altid været- og vil fortsat være en forudsætning for bidraget til forbedringen af virksomhedens produktivitet. Ofte kan det konstateres, at der blot bliver sat strøm til eksisterende rutiner.

… få år senere blev Okholm Informatik A/S etableret i forbindelse med levering af er række kommunikationsløsninger til større danske virksomheder.

ELO Digital Nordic ApS blev etableret i 2008 specialiseret i dokumentstyring, automatisering af arbejdsprocesser og digital arkivering. I samarbejde med blandt andet landbruget automatiseredes bilagsbehandlingen hos de enkelte landmænd, der fik et effektivt digitalt arkiv i skyen, hvortil de kunne overskue al deres dokumentation samtidig med det blev automatisk behandlet.. Senest blev dette integreret til e-conomic, hvorefter langt flere virksomheder har fået glæde af det digital ringbind. 

Læs historien fra det virkelige live!

Et eksempel herpå er...

Den førende og mest valgte løsning på verdensplan til etablering af egen løsning med behov for sikker integration til andre applikationer og middel til stor trafikmængde.